โรงสีขุนศรี

โรงสีข้าวไทย เพื่อคนไทย ใส่ใจเกษตรกร

Since 2520

บริษัท โรงสีขุนศรี จำกัด ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี http://www.ksricemill.com

  • LINE_icon01