แกลบ

แกลบ มีใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเชื้อไฟที่ดี ใช้มากในเตาเผาเพื่อเอาความร้อน เนื่องจากราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาก และยังมีจำนวนมากอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการนำไปหมักเพื่อทำปุ๋ยคอก จำหน่าย กระสอบละ 40 บาท