ข้าวขาว

ข้าวขาว เป็นอีกผลิตภัณฑ์หลักของเรา มีกำลังผลิตสูงมากในแต่ละวัน เป็นข้าวที่เป็นที่นิยม เนื่องจากราคาถูกและมีจำหน่ายทั่วไป