ปลายข้าว

ปลายข้าว เกิดจากข้าวที่หักระหว่างกระบวนการผลิต จนเหลือขนาดที่ไม่ผ่านมาตรฐานข้าวไทย จึงแยกมากจำหน่ายเป็นปลายข้าว สามารถนำไปใช้ในการผลิตแป้ง, เส้นก๋วยเตี๋ยว, อาหารสัตว์ ได้