ข้าวนึ่ง

ข้าวนึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงสี เป็นข้าวที่ไม่ค่อยนิยมรับประทานในประเทศไทยแต่ เป็นที่นิยมในต่างประเทศ เนื่องด้วยสี กลิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ และสารอาหารที่มากกว่าข้าวปกติ