ข้าวเกรดซี

ข้าวเกรดซี เป็นข้าวตกเกรดเนื่องจากคัดคุณภาพเพื่อการส่งออก สามารถนำไปรับประทานได้ปกติ มีจำหน่ายในราคาถูกกว่าข้าวปกติมาก สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้