แกลบเผา, ขี้เถ้า, แกลบดำ

แกลบเผา ขี้เถ้า แกลบดำ เป็นเศษจากการเผาแกลบข้าว สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกต้นไม้ และในอุตสาหกรรมบางชนิด