top of page

สินค้า/บริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของโรงสีคือ ข้าวขาว และข้าวนึ่ง แต่กระบวนการสีข้าวนั้น เป็นกระบวนการที่ผ่านการทำงานของเครื่องจักรหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มี เศษจากการผลิตออกมา และมีการนำไปใช้ในอุตสาหรกรรม และเกษตรกรรมอื่นๆ มากมาย โดยโรงสีขุนศรี ได้ทำการแยกเศษจากการผลิตเหล่านั้น มาจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์หลักของเราด้วย

Mountain Lake
Mountain Lake
press to zoom
Beach Huts
Beach Huts
press to zoom
Ferris Wheel
Ferris Wheel
press to zoom
Palm Trees
Palm Trees
press to zoom
City Cycle
City Cycle
press to zoom
Misty Slopes
Misty Slopes
press to zoom
Fire Wood
Fire Wood
press to zoom
Foggy Pier
Foggy Pier
press to zoom
Cafe in Autumn
Cafe in Autumn
press to zoom
bottom of page