สินค้า/บริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของโรงสีคือ ข้าวขาว และข้าวนึ่ง แต่กระบวนการสีข้าวนั้น เป็นกระบวนการที่ผ่านการทำงานของเครื่องจักรหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มี เศษจากการผลิตออกมา และมีการนำไปใช้ในอุตสาหรกรรม และเกษตรกรรมอื่นๆ มากมาย โดยโรงสีขุนศรี ได้ทำการแยกเศษจากการผลิตเหล่านั้น มาจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์หลักของเราด้วย

Mountain Lake
Mountain Lake
Beach Huts
Beach Huts
Ferris Wheel
Ferris Wheel
Palm Trees
Palm Trees
City Cycle
City Cycle
Misty Slopes
Misty Slopes
Fire Wood
Fire Wood
Foggy Pier
Foggy Pier
Cafe in Autumn
Cafe in Autumn