top of page

เกี่ยวกับ โรงสีขุนศรี

โรงสีขุนศรี ก่อตั้งครั้งแรกด้วยนายบุญเสียง สุขศิริ ในปี พ.ศ. 2501 เพื่อรับจ้างสีข้าวจากชาวนา ในบริเวณอำเภอไทรน้อย และอำเภอใกล้เคียง ด้วยความใกล้ชิดกับชาวนา และความซื่อตรงในการทำงาน จนได้รับความไว้วางในจากชาวบ้านในการรับซื้อข้าว ต่อมาจึงได้ทำการขยายกิจการ และพื้นที่โรงงานจนสามารถรับซื้อข้าวจากชาวนาเพื่อนำมาสี และขายต่อให้กับผู้ส่งออก

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินการ โรงสีขุนศรี ได้ซื้อขายด้วยความสุจริต และมีความสัมพันธ์กับชาวนา คู่ค้ามาตลอด ด้วยคำสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่น เราจึงยึดถือมาเสมอว่าชาวนา คือผู้มีพระคุณกับเราที่ทำให้เราได้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงสีขุนศรี ได้ทำการขยายกิจการ ออกมาจนได้มีการสร้างคลังสินค้าเพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือก/ข้าวสาร ขนาดใหญ่ และยังมีกิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มเติม นอกจากนั้นเรายังพัฒนากระบวนการผลิตตลอดเพื่อรักษา และพัฒนาคุณภาพข้าวสารที่ผลิตออกมาให้ตรงตามความต้องการของคู่ค้าต่างประเทศ

สุดท้าย เนื่องจากกระแสความต้องการทางด้านเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น และมีผลิตภัณฑ์จากข้าวที่เหลือจากระบบการผลิต เช่น แกลบ, แกลบเผา, รำ เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่ม เรายังได้เพิ่มเติมระบบการบรรจุ และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตรเหล่านี้ทั้งแบบปลีก และส่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มด้วย

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page